Vimmerby kyrkliga samfällighet, Förskolan Ugglan

Vår verksamhet

Bakgrund
Verksamheten bygger på Svenska kyrkans dopsyn, Montessoripedagogiken, statliga riktlinjer som läroplanen för förskolan 98 reviderad 2010 samt även kommunala riktlinjer.

Verksamheten bedrivs av kommunala bidrag. Taxan är densamma som för kommunala förskolor.

VÅRA VÄRDEORD

OLIKA
LIKA
UNIKA

Våra värdeord är olika, alla barn är olika och det är något som berikar oss alla, vi måste anpassa vårt arbetssätt och miljö, så att det passar alla olika barn. Lika, alla har lika värde, och har rätt att ha inflytande över sin egen situation. Unika, alla barn ett unikt värde och det är viktigt att vi hittar det unika i varje människa.

Senast uppdaterad 160913